top of page

Artiesten met de Belgische nationaliteit en die onderdanen van een van de landen van de Europese Unie die op de datum van de sluiting van de inschrijvingen minstens twee jaar in België gedomicilieerd zijn of verblijven, op 1 januari van het jaar minder dan 35 jaar oud zijn en niet eerder werden geselecteerd, worden tot de wedstrijd toegelaten.

bottom of page