top of page

ARCHITECTUUR

Inschrijving per post

Voor degenen die zich niet online willen of kunnen inschrijven omdat hun artistieke dossier het niet toelaat, is het mogelijk om het inschrijvingsdossier uiterlijk op 10 november 2022 per post te sturen, met de poststempel als bewijs, naar het volgende adres: Godecharle Fonds ter attentie van Mevrouw Renglet, WTC III Simon Bolivaarlaan 30 bus 11, 1000 Brussel.

Documenten die bij de post moeten worden bijgevoegd:

 In te vullen inschrijvingsformulier hier te downloaden

Kopie van de identiteitskaart
Kopie van het diploma van architect
Maximum 10 tekenbladen (tussen A4 en A1) twee bouwkundige projecten of betreffende reeds gerealiseerde constructies (maquettes zijn facultatief, geen cd of dvd)
Een facultatieve verklarende nota van maximum 2 bladzijden
In geval van reeds gerealiseerde constructies: minimum 4 en maximum 8 foto’s alsmede de grondplannen, doorsneden, gevels, enz…, van deze constructies

Belangrijke opmerkingen

De voorgestelde projecten moeten door hun reflectie, hun samenhang en hun belangstelling de jury in staat stellen de rijpheid en het potentieel van de kandidaat te begrijpen. Ze hoeven niet gerealiseerd te zijn.

bottom of page