top of page
Sculpture-2.png
Peinture-2.png
Architecte-2.png

De afzondering of Residentie

De afzondering die binnen de Godecharle-Wedstrijd voor Architectuur een zeer bijzondere proef was werd sinds 8 november 2011 aan de schilder en de Beeldhouwkunst toegepast.

De Godecharle-Wedstrijd verloopt in twee proeven:

De eerste is een selectieronde waarbij de jury door toetsing van de ingezonden werken de kandidaten aanwijst die mogen deelnemen aan de eindproef in afzondering. Naar luid van artikel 15 van het reglement moeten die kandidaten «de nodige technische kennis en kunstzinnigheid bezitten om op een artistiek verantwoorde wijze tegemoet te komen aan de eigentijdse verwachtingen en noden». 

Bij de tweede en tevens eindproef dienen de kandidaten, tijdens een afzondering van maximum 7 dagen, een door de jury opgelegd enig thema te behandelen. Dit is een aartsmoeilijke op[1]dracht van hoog niveau, want binnen een beperkte tijdspanne en zonder een beroep te doen op enig advies van buitenaf dient de kandidaat een alleszins hoogstaand werk naar voor te brengen. Daarvoor is niet alleen creativiteit en besluitvaardigheid maar evenzeer kundigheid en artistieke rijpheid vereist.

bottom of page