top of page

PRIVACY

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

 

Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden ingezameld. Deze gegevens, bij gebreke waarvan de aanvraag niet in aanmerking kan worden genomen, zijn nodig om de inschrijving te valideren.

 

Deze gegevens kunnen door de aanvrager(ster) worden aangevuld en/of verbeterd en door hem (haar) worden geraadpleegd op de zetel van de Commissie na afspraak.

 

Alleen de leden, de secretaris-ontvanger van de Commissie en de door haar benoemde jury’s zijn gemachtigd om er kennis van te nemen.

 

Gebruik van cookies

 

Om uw navigatie op de site te vergemakkelijken (uw voorkeuren op te slaan of te voorkomen dat u bij elk bezoek dezelfde invoer moet herhalen) en om het technisch beheer van de site te optimaliseren.

 

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden opgehaald bij een volgend bezoek aan dezelfde site. De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze heeft gemaakt.

 

Geen van deze bevat informatie waardoor het waarschijnlijk is dat er contact met u wordt opgenomen via telefoon, e-mail of post. U kunt uw browser ook configureren om u te informeren telkens wanneer een "cookie" wordt aangemaakt of om het opnemen ervan te voorkomen.

bottom of page