top of page

SCHILDERKUNST

Inschrijving per post

Voor degenen die zich niet online willen of kunnen inschrijven omdat hun artistieke dossier het niet toelaat, is het mogelijk om het inschrijvingsdossier uiterlijk op 10 november 2022 per post te sturen, met de poststempel als bewijs, naar het volgende adres: Godecharle Fonds ter attentie van Mevrouw Renglet, WTC III Simon Bolivaarlaan 30 bus 11, 1000 Brussel.

Documenten die bij de post moeten worden bijgevoegd:

• In te vullen inschrijvingsformulier hier te downloaden

• Kopie van de identiteitskaart
• Curriculum Vitae
• Een representatieve catalogus van eigen kunstwerken (portfolio)

• Lijst van werken die beschikbaar zijn voor de tentoonstelling en die eventueel door de jury zullen geselecteerd worden

Inzending van door de jury geselecteerde werken voor de tentoonstelling

Als u geselecteerd bent en de proef in loge van 17 tot 22 november 2022 hebt bijgewoond,
op 28 november 2022 gedurende de opzetting van de tentoonstelling.

bottom of page