Gilles-Lambert Godecharle

Demo Thumb

Napoléon Godecharle, door G. Rolin-Jaequemyns, minister voor Binnenlandse Zaken, in een “Rapport aan de Koning” van de 13de november 1878, gekwalificeerd als “weldoener van onze nationale school”, was, in zijn edelmoedige beslissing evenals in de verplichting die hij oplegde aan de toekomstige laureaten Godecharle om hun artistieke opvoeding in het buitenland te vervolmaken, duidelijk beïnvloed door de opmerkelijke loopbaan van zijn vader, door de bijna miraculeuze wijze waarop deze kunstenaar zijn weg heeft gevonden, door de moeilijkheden die deze hierbij diende te overwinnen en ook en vooral door hartstocht waarmee deze merkwaardige man Europa heeft bereisd.

Gilles-Lambert Godecharle, die in 1750 geboren werd, behoorde tot een familie van componisten, zangers en instrumentisten. In de “Biographie Nationale” (deel VII. Blz. 834) vertelt Félix Stappaerts ons hoe de jonge Gilles-Lambert Godecharle op een dag, toen hij zich met een blok klei aan het amuseren was. Plots tot de ontdekking kwam dat hij een zeer expressieve figuur had geboetseerd. Hij legt zich meteen met grote ernst op zijn werk toe en zoekt het atelier op van Laurent Delvaux, die hem aanmoedigt en hem weldra bij zijn eigen creaties betrekt. Deze speciale gunst doet de verbeelding van de leerling meteen ontvlammen; hij droomt van eer en roem doch begrijpt ook dat hij die hoogte niet kan bereiken zonder vooraf meerdere meesterwerken van de beeldhouwkunst te hebben bestudeerd. Alhoewel hij arm is wanhoopt hij niet en slaagt erin een beetje geld op te sparen. Alles zal nochtans veel vlugger verlopen dan hij had durven hopen. Hij wint de belangstelling van Karel van Lotharingen, landvoogd der Oostenrijkse Nederlanden, en dank zij diens bescherming kan hij zij zich vrij en onbezorgd te Parijs en daarna te Rome installeren. Hij heeft een vurige bewondering voor de antieke monumenten en voor de prachtige kunst van de Renaissance en wordt daarbij pijnlijk getroffen door zijn eigen middelmatigheid. Hij begint aan een nieuwe leertijd en behaalt een prijs voor beeldhouwkunst die hem beroemd maakt. Koning Frederik II roept hem naar Postdam waar hij het park met talrijke beelden verfraait. Na een bezoek aan Londen keert hij in zijn eigen land terug. Hij wordt er leraar, vervolgens directeur aan de Brusselse Academie en creëert onder andere het fronton en de reeks “Maanden” van het Paleis van Laken en het fronton van het Paleis der Natie, met als thema “De Rechtvaardigheid beloont de Deugdzaamheid”.

Gilles-Lambert Godecharle, wiens aandenken levendig gehouden wordt door een straatnaam te Elsene, overleed te Brussel op 24 februari 1835.