Napoléon Godecharle

Demo Thumb

Napoléon Godecharle stichter van de beurzen, door het publiek gewoonlijk
“Godecharle-Prijs” genoemd werd geboren te Brussel op 18 april 1803. Hij leidde er een zeer bescheiden leven, genietend van de vriendschap met zijn vrienden kustenaars advocaten en hoge magistraten.

In zijn geboortestad oefende hij geruime tijd het ambt van pleitbezorger uit. Door sober te leven en door handig zijn inkomsten vruchten te doen dragen, vergaarde Godecharle beetje bij beetje een aanzienlijk fortuin. Ter nagedachtenis aan zijn vader en aan de moeilijkheden die deze ondervonden had bij het ontluiken van zijn artistieke roeping, besloot hij dit fortuin te besteden aan jonge, bijzonder verdienstelijke Belgische kunstenaars. Hij wilde dat door toekenning van beurzen deze jonge kunstenaars de mogelijkheid zouden hebben “hun artistieke opvoeding te vervolmaken” door te reizen en te verblijven in het buitenland in middens gunstig voor de ontluiking en ontwikkeling van hun artistieke persoonlijkheid. Hij hoopte dat dank zij de stichting, die sindsdien zijn naam draagt, de kunstenaars die tot de laureaten ervan zouden uitgeroepen worden, er zouden bijdragen tot de artistieke faam van België.

Napoléon Godecharle, een rustige en edelmoedige mens, overleed op 17 april 1875, in zijn huis te Brussel op het nummer 14 van het Martelarenplein, waarop het standbeeld staat dat België uitbeeldt en de vier grote dagen van de Belgische revolutie herinnert. Hij werd ter aarde besteld te Sint-Jans-Molenbeek, volgens zijn wil “dicht bij zijn ouders”. Gilles-Lambert Godecharle en Jeanne-Catherine Offuys, “in alle stilte en zonder uitnodigingen.

De Commissie heeft in 1971 de honderdste verjaardag van het testament van Napoléon Godecharle en, in 1981, het honderdjarig bestaan van de wedstrijden Godecharle gevierd. Zij deed dit door het uitgeven van twee publicaties, gewijd aan de Stichting en haar laureaten.