Beeldhouwkunst & Schilderkunst

Inschrijving

Dit formulier moet worden voorgelegd aan het volgende adres: 144, rue du Midi, 1000 Brussel, vergezeld van de gevraagde documenten. -> Zien Kalender

Formulier:
Download hier

Documenten worden gehecht aan de vorm:
- Copie van de identiteitskaart.
- Curriculum Vitae.
- Een representatieve catalogus van hun kunstwerken (pressbook).