Wedstrijd Kalender

Indienen van inschrijvingsformulieren

Afspraak op Dinsdag de 7 maart 2017 van 10 tot 12 uur, Koninklijk Academie Voor Schone Kunsten van Brussel, 144 Zuidstraat te 1000 Brussel voor het indienen van de aanvragen voor: Beeldhouwkunst & Schilderkunst en Architectuur.
Degene die dit niet kunnen doen moeten hun dossier vóór 7 maart 2017
aangetekend met bevestiging van ontvangst naar volgend adres opsturen: Koninklijk Academie voor Schone Kunsten van Brussel, t. a. v. Mevrouw July Fontaine , 144 Zuidstraat 1000 Brussel. (het poststempel geldt als bewijs)
 

Dinsdag 14 maart 2017 van 14 tot 17 U. afhaling van de portfolio's van de kandidaten  en van de werken van de architecten behalve de geselecteerden zie hieronder.

De kandidaten geselecteerd voor de tweede proef:

Afspraak op woensdag 22 maart 2017 om 10 uur.
Officiële presentatie van het thema aan alle geselecteerde kandidaten.
Proef in loge van  woensdag 22 tot zondag 26 maart 2017

Beeldhouwkunst:  geselecteerde Kandidaten:

Sophie Bosman
Emile Pierret
Conrad Willems
Jack Davey

Schilderkunst: geselecteerde Kandidaten:

Jerôme Tellier
Diego Wery
Ina Leys
Charlotte Flamand

Architectuur: geselecteerde kandidaten:

Wouter Verstraete
Nicolas Lebeer
Valérie Van Roy
Bert Stoffels

Demo Photo

Praktische Onderrichtingen

Maandag 24 april 2017 
Indiening van de door de Beeldhouw-en Schilderkunst jury's
geselecteerde werken voor de tentoonstelling.
Plaats: Zuidstraat 144 te 1000 Brussel.
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel
Uur: Van 9 u. tot 12 u.

Donderdag 20 april 2017 
Vergadering architectuurjury + presentatie van de candidaten + aanduiding van de laureaat.
Plaats: -
Uur: 17 u.

Vrijdag 21 april 2017 
Vergadering beeldhouwkunstjury + presentatie van de candidaten + aanduiding van de laureaat
+ keuze van de werken tentoon te stellen.
De jury schrijft een gemotiveerd verslag ter attentie van de Commissie
Plaats: -
Uur: 10 u.

- Récent →