Wedstrijd Kalender

Indienen van inschrijvingsformulieren

Afspraak op Donderdag de 7 maart 2019 van 10 tot 12 uur, Koninklijk Academie Voor Schone Kunsten van Brussel, 144 Zuidstraat te 1000 Brussel voor het indienen van de aanvragen voor: Beeldhouwkunst & Schilderkunst en Architectuur.
Degene die dit niet kunnen doen moeten hun dossier vóór 7 maart 2019
aangetekend met bevestiging van ontvangst naar volgend adres opsturen: Koninklijk Academie voor Schone Kunsten van Brussel, t. a. v. Mevrouw July Fontaine , 144 Zuidstraat 1000 Brussel. (het poststempel geldt als bewijs)

De architecten zullen hun 2 projecten op de muur moeten plaatsen, breng dan fijne spijkers en een hamer mee op 7 maart.

Dinsdag 12 maart 2019 van 14 tot 17 U. afhaling van de portfolio's van de kandidaten  en van de werken van de architecten behalve de geselecteerde schilders en beeldhouwers zie hieronder.
 

Afspraak op Donderdag 21 maart 2019 om 10 uur.
Officiële presentatie van het thema aan alle geselecteerde kandidaten.
Proef in loge van  donderdag 21 maart tot maandag 25 maart 2019, Te 1000 Brussel, Kanal - Centre Pompidou, Willebroekkaai, 6

De kandidaten geselecteerd voor de tweede proef:

Schilderkunst: geselecteerde Kandidaten:

Waterkeyn Antoine
 Léonard Garcia
 Cyriel Vanderauwera
 Wannes Vanwijnsberghe

Beeldhouwkunst: geselecteerde Kandidaten:


Maëlle Dufour
Lionnel Pennings
 Zeli Bauwens
 Robin Wen

Architectuur: geselecteerde Kandidaten:


Cyrillus Carpreau
 Pierre Greaume
 Bert Stoffels
 François Ricciardi

Demo Photo

Praktische Onderrichtingen

Donderdag 4 april 2019 
Vergadering architectuurjury + presentatie van de candidaten + aanduiding van de laureaat.
Plaats: -
Uur: 17 u.

Vrijdag 5 april 2019 
Vergadering beeldhouwkunstjury + presentatie van de candidaten + aanduiding van de laureaat
+ keuze van de werken tentoon te stellen.
De jury schrijft een gemotiveerd verslag ter attentie van de Commissie
Plaats: -
Uur: 14 u.

Woensdag 3 april 2019 
Vergadering schilderkunstjury + presentatie van de candidaten + aanduiding van de laureaat
+ keuze van de werken tentoon te stellen.
De jury schrijft een gemotiveerd verslag ter attentie van de Commissie.
Plaats: -
Uur: 10 u

- Récent →