Architectuur

Inschrijving

Dit formulier moet worden voorgelegd aan het volgende adres: 144, rue du Midi, 1000 Brussel, vergezeld van de gevraagde documenten. -> Zien Kalender

Formulier:
Download hier

Documenten worden gehecht aan de vorm:
- Copie van de identiteitskaart.
- Copie van het diploma van architect.
- Maximum 10 tekenbladen (A3 of A0 of tussen A3 en A0) betreffende bouwkundige projecten of betreffende reeds gerealiseerde constructies (maquettes zijn facultatief, geen cd of dvd).
- Een facultatieve verklarende nota van maximum 2 bladzijden.
- In geval van reeds gerealiseerde constructies: minimum 4 en maximum 8 foto’s alsmede de plans, doorsneden, gevels, enz…, van deze constructies

Demo Photo

Gelieve deze na te leven

De voorgestelde projecten hoeven niet per se gerealiseerd te zijn. Door hun reflectie, hun samenhang en het belangwekkende ervan moeten zijn het de juryleden wel mogelijk maken. De maturiteit en de mogelijkheden van de kandidaat te waarderen.