Criteria van selectie van de candidaten

De wedstrijd staat open voor kunstenaars die van Belgische nationaliteit zijn of staatsburger zijn van een van de landen van de Europese Unie en op de datum van het afsluiten van de kandidaturen sedert ten minste vijf jaar in België wonen of verblijven, die op één januari van het wedstrijdjaar minder dan vijfendertig jaar oud zijn en die voordien nog geen laureaat van de wedstrijd zijn geweest.


Demo Photo

F.A.Q

Moet ik persoonlijk komen ?
Niet voor de indiening van de inschrijnvingsformulieren , catalogi en projecten, niet maar wel voor de officiële bekendmaking van het thema van de wedstrijd.
Is er een ruimte voorzien voor het presenteren van de projecten en
maquettes van de architecten ?

Ja.
Maximum leeftijd ?
35 jaar oud.

Ruler
De Jury’s van de Godecharle-Wedstrijd voor Beeldhouwkunst
De Godecharle beurzen worden toegekend door de Commissie, steunende op de voorstellen gedaan door de wedstrijdjury’s. De meest befaamde Belgische beeldhouwers van de laatste honderd jaar, hebben aanvaard er deel van uit te maken, te weten: George Minne, Adolphe Wansart, Marcel Rau, Oscar Jespers, Henri Puvrez, George Grard, Antoine Vriens, Charles Leplae, Jacques Moeschal, Mark Macken, André Willequet, Félix Roulin, Jean Willame, Pierre Caille, Olivier Strebelle, Paul Van Hoeydonck, Y.Rhaye, Jean-Paul Laenen, Hilde Van Sumere, Fr. Dusépulchre, René Julien, Martin Guyaux, alsook beroemde Godecharle-laureaten als: Egide Rombaux, André Hupet, Pol Spilliaert, Rik Poot, Christian Leroy, Jean-Pierre Ghysels, Lucie Sentjens.

Voor de drie jongste edities 2007, 2009 en 2012 was de Godecharle afdeling beeldhouwkunst blij Lucie Sentjens, Hanneke Beaumont, Patrick Crombe, Marcus De Vestele , Jean – Claude Saudoyez , Jean-Pierre Ghysels, Marie-Paul Haar, Serge Gangolf, Alexander Ketele et Philip Aguirre te mogen verwelkomen.

De juryleden van de Godecharle 2013 :
Jean François Diord , Mario Ferretti, Patrick Crombe, Alexander Ketele , Vincent Rousse.
Ruler
De Jury’s van de Godecharle-Wedstrijd voor Schilderkunst

De beurzen Godecharle worden toegekend door de Commissie, steunende op de voorstellen gedaan door de wedstrijdjury’s. De meest befaamde Belgische schilders van de laatste honderd jaar, hebben aanvaard er deel van uit te maken, te weten: Léon Frédéric, Fernand Khnopff, Valerius de Saedeleer, Philibert Cockx, Pierre Paulus, Jean Brusselmans, Constant Permeke , Albert Saverys, Louis Buisseret, Paul Delvaux, Léon Devos, Louis Van Lint, Albert Dasnoy, Jo Delahaut, Rik Slabbinck, Zephir Busine, Vic Gentils ; Octave Landuyt, Roger Somville, Jan Burssens, Roger Dudant, Frans Minnaert, Pierre Alechinsky, G Iserbyt, Colette Bitker, Jan Vanriet, Serge Vandercam, Camil De Taeye , Maya Vanbellinghen, Jan Van Den Driesche, Gabriel Belgeonne, alsook beroemde Godecharle-laureaten zoals Alfred Bastien, Isidore Opsomer, Léon Navez, Gustave Camus, Taf Wallet, Maurits Van Saene, Karel Dierickx.

Voor de drie jongste edities 2007, 2009 en 2012 was de Godecharle afdeling schilderkunst blij Claude Lorent, Marcel Berlanger, Bernard Gilbert, Ronny Delrue, Philippe Van Snick, Marc Partouche, André Ruelle, Cyr Frimout, Menno Meewis en Didier Mahieu te mogen verwelkomen.

De juryleden van de Godecharle 2013 :
André Ruelle, Stefan Annerel, Stefan Balleux , Hilde Nijs, Laurence Gillain.

Ruler
De Jury’s van de Godecharle-Wedstrijd voor Architectuur
De beurzen Godecharle worden toegekend door de Commissie, steunende op de voorstellen gedaan door de wedstrijdjury’s. De meest befaamde Belgische architecten van de laatste honderd jaar, hebben aanvaard er deel van uit te maken, te weten: Jules Brunfaut, Victor Bourgeois, Jean Moutschen, Léon Stynen, Robert Puttemans, Hugo Van Kuyck, Roger Bastin, Jacques Dupuis, Claude Strebelle, Lucien Kroll, W Bresseleers, J Barthelemy, André Jacqmain, V.G. Martiny, Valery De Wilde, Bob Van Reeth, Jan Bruggemans, Caroline Mierop, L. Janssens, Raymond Lemaire, Ch. De Meuter, Jean Cosse, Jean Koning, Eric Philippe, Philippe Ermans, Philémon Wachtelaer, Wenli Kao alsook beroemde Godecharle-laureaten zoals Renaat Braem, Jean Wilfart, Jean-Pierre Saintenois, Johan Baele, Chritian Kieckens, Paul Robbrecht, Martine De Maeseneer.

Voor de drie jongste edities 2007, 2009 en 2012 was de Godecharle afdeling architectuur blij Eric Philippe, Martine De Maeseneer, Philippe Greisch, Christian Kieckens , Li Mei Tsien, Serge Roos, David Van Severen, Marnix Verstraeten te mogen verwelkomen.

De juryleden van de Godecharle 2013 :
Eric Philippe , Li Mei Tsien, Xavier De Will , Chantal d’Udekem d’Acoz , Christian Kiekens.