Demo Slide Demo Slide Demo Slide Demo Slide Demo Slide Demo Slide Demo Slide Demo Slide Demo Slide Demo Slide Demo Slide Demo Slide Demo Slide Demo Slide

WEDSTRIJD 2017

Neem deel aan de Godecharle Wedstrijd en probeer een reisbeurs van € 5.000 te winnen

GODECHARLE LAUREAAT 2009 - Beeldhouwkunst

Steve, DEHOUX

GODECHARLE LAUREAAT 2011 - Beeldhouwkunst

Caroline, de SAUVAGE

GODECHARLE LAUREAAT 1957 - Beeldhouwkunst

Jean-Pierre, GHYSELS

GODECHARLE LAUREAAT 1981 - Beeldhouwkunst

Tom, FRANTZEN

GODECHARLE LAUREAAT 2009 - Schilderkunst

Anna-Majia, RISSANEN

GODECHARLE LAUREAAT 2011 - Schilderkunst

Lucie, FLAMANT

GODECHARLE LAUREAAT 2003 - Schilderkunst

Stephan, BALLEUX

GODECHARLE LAUREAAT 1928 - Schilderkunst

Taf, WALLET

GODECHARLE LAUREAAT 2009 - Architectuur

Chloé, DE WOLF

GODECHARLE LAUREAAT 2011 - Architectuur

Axel, CLISSEN

GODECHARLE LAUREAAT 1924 - Architectuur

Antoine, COURTENS

GODECHARLE LAUREAAT 1979 - Architectuur

Paul, ROBBRECHT

GODECHARLE LAUREAAT 2015 - Beeldhouwkunst

Ronja, SCHLICKMANN
Ruler

De Godecharle Stichting

De Godecharle Stichting bestaat méér dan 100 jaar. Ze werd gesticht de 15de maart 1871 door Napoléon Godecharle, die ter nagedachtenis aan zijn vader, de beeldhouwer Gilles-Lambert Godecharle, de vorming en de carrière van jonge Belgische beeldhouwers, kunstschilders en architecten wilde begunstigen.

Daartoe wordt door de Stichting de Wedstrijd Godecharle georganiseerd. De weerklank ervan hangt voor alles samen met de waarde van een groot aantal laureaten, waarvan sommigen een internationale faam hebben verworven. Citeren we alleen maar de eerste laureaat van de wedstrijd architectuur: Victor Horta.
Wedstrijd

De Godecharle Wedstrijd

De Godecharle Wedstrijd vond voor de eerste maal plaats in 1881.

Hij werd eerst om de drie jaar georganiseerd bij gelegenheid van de driejaarlijkse Salons voor Schone Kunsten van Brussel. Geschorst gedurende de eerste Wereldoorlog hernam hij in 1921. Sedert 1933 vindt hij om de twee jaar plaats.

De laureaten bekomen een beurs van 5.000 euro voor een termijn van twee jaar. Per jaar trekken ze de helft van dit bedrag. Overeenkomstig de wil van de stichter moeten zij deze som besteden aan buitenlandse studiereizen en opzoekingen.
Ruler

De Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant

Het beheer van de Godecharle Stichting wordt sinds haar oprichting verzekerd door de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant. Deze laatste wordt ook belast met de organisatie van de wedstrijden: zij wil zich van haar taak kwijten, er voor zorgend de faam van de Godecharle Prijs hoog te houden.

De Commissie wenst dat de laureaten van de Godecharle Wedstrijd, evenals hun voorgangers, terecht fier mogen zijn op hun titel en dat deze laatste voor hen een aanmoediging en een hulp weze bij het realiseren van hun werk.

De Wedstrijdjury’s

De beurzen Godecharle worden toegekend door de Commissie, steunende op de voorstellen gedaan door de wedstrijdjury’s. De meest befaamde Belgische kunstenaars van de laatste honderd jaar, beeldhouwers, schilders en architecten hebben aanvaard er deel van uit te maken. + info

Demo Thumb
Napoléon Godecharle
1803 – 1875
Demo Thumb
Gilles-Lambert Godecharle
Sculpteur 1750 – 1835